FASADSTEN – NYHETER

Nya sorter av Fasadsten på lager
Fasadsten av natursten för stenväggar och olika beklädnader!
Vår ljusa nyhet Mint sandsten är en exklusiv blandning av sågade och sandblästrade bitar av olika djup.
Lerskiffern Scandic Peacock har en unik färgvariation i purpur, koppar och rostbrunt.
Dessutom vår mattsvarta Aqua Black lerskiffer åter på lager.

Kontakta oss med frågor angående dessa och andra produkter.