FASADSTEN – NYHETER

Nya sorter av Fasadsten på lager
Fasadsten av natursten för stenväggar och olika beklädnader!
Lerskiffern Scandic Peacock (högst till vänster) har en varm färgvariation i purpur, koppar och rostbrunt.
Vår ljusa nyhet Mint sandsten (stora bilden) är en exklusiv blandning av sågade och sandblästrade sandstensbitar.
Slutligen en unik sten med hög naturlig färgvariation och mycket karaktär: Classico Rivera lerskiffer (nederst till vänster).

Kontakta oss med frågor angående dessa och andra produkter.